Sisekoristus - millest koosneb hind ja mis puhastusteenus see on?

Koristusteenuste maailmas on palju erinevaid termineid ja teenuseid, mida koristusfirma töötajad igapäevaselt omavahel kasutavad, kuid mida kliendid ei pruugi teada. 

Täna räägime lähemalt, mis teenus on sisekoristus, kes vajavad seda teenust ja millest koosneb selle hind.

Sisekoristus ehk hoolduskoristus on puhastusteenus, mille käigus koristame puhtaks kliendi siseruumid nagu näiteks kontor, büroohoone, kaubanduskeskus või tootmishoone. Ehk lühidalt selgitades on see hea mugav teenus, kus klient saab keskenduda oma põhitegevusele ja partneriks on koristusfirm, kes hoolitseb selle eest, et kokkulepitud ajal ja kokkulepitud mahus on kliendi ruumid puhtad.

Sisekoristus ehk hoolduskoristus on puhastusteenus, mille käigus koristame puhtaks kliendi siseruumid nagu näiteks konto

Kellele see teenus mõeldud on?

Sisekoristus on mõeldud kõigile klientidele, kes omavad pinda, mis regulaarselt määrdub ja vajab pidevalt puhastust. Nendeks võivad olla kontorid, poed, kinod, restoranid, tootmishooned, õppeasutused jne.

Kuidas toimib puhastusteenus?

Võtame näitena 350 m2 suuruse kontoripinna, millele klient soovib tellida sisekoristus teenust. Esmalt peab kliendiga läbirääkimisi müügiesindaja ja puhastusteenuste töödejuhataja, kus ühiselt leitakse parim sagedus kontori koristamiseks, sobiv kellaaeg ja lepitakse kokku teostatavad tööd. Seejärel määratakse igale objektile konkreetne töödejuhataja, kes koostab tööplaani, mille alusel puhastusteenindaja asub puhtust looma. Meie näite alusel on tegemist 350 m2 suuruse kontoripinnaga ning kliendile teostame teenust E-R peale töötajate lahkumist töölt õhtul kell 18:00. Seejärel värbame tööle professionaalse puhastusteenindaja, kellele teeme ühtlasi ka taustauuringu ning töödejuhataja tutvustab puhastusteenindajale objekti. Ühiste kokkulepete järgselt asub töötaja tööle ning talle teostatakse spetsiaalne koolitus, arvestades just kliendi vajadusi. Peale väljaõpet asub puhastusteenindaja teostama koristusteenust etteantud tööde plaani alusel.

Kuidas hoitakse puhastuskvaliteeti?

Me kõik soovime, et ostetud teenus või toode oleks kvaliteetne ja õigustaks ostu – nii on ka koristusteenuste puhul. 

Staar Puhastus on välja töötanud spetsiaalsed kontrollmehhanismid ja kvaliteedinõuded pakkumaks kliendile jätkusuutlikku tulemust.

Esmalt algab kõik puhastusteenindajast, kes loob puhtust oma parimate oskuste järgi. Seega on meie prioriteet, et töötajal oleks motiveeriv palk, sõbralik ja toetav meeskond ning järjepidevalt koolitused. Igale objektile määratakse töödejuhataja, kes teostab planeeritavaid kvaliteedikontrolle, vajaduse korral ollakse puhastusteenindajaga pidevalt kontaktis, et leida üles võimalikud head ning vead. Meile on väga oluline, et puhastusteenindaja tunneks oma tööst siirast rõõmu ja teda hinnatakse tubli töö korral.

Sisekoristus on mõeldud kõigile klientidele, kes omavad pinda, mis regulaarselt määrdub ja vajab pidevalt puhastust.

Millest koosneb teenuse hind?

Puhastusteenust saab hinnastada väga erinevalt. Kui võtta konkureerivatelt firmadelt pakkumisi, siis hinnad võivad olla erakordselt suurte vahedega, mis tihti ajab kliendi segadusse ja otsuse tegemine sobiva partneri jaoks on keeruline. Hinnad on erinevad juba sellepärast, et erinevad firmad näevad teenuse toimimist erinevalt. On ettevõtteid, kes soovivad palgata alamakstud töötajat, tasumata jätta riigimaksud, ning pidevalt tegeleda kaadrivoolavusega. Samuti leidub ettevõtteid, kes soovivad maksta motiveerivat ning inimlikku töötasu, pannes rõhku koolitatud töötajale, kes asub tööle pikaajaliseks ja edukaks koostööks. Esimese variandi puhul loodetakse tihti odava hinna peale, kuid see ei pruugi alati nii olla! Lisaks võib suure tõenäosusega klient rinda pista kehva kvaliteedi ja pidevate probleemidega. Kvaliteetse teenuse korral koosneb esitatud hinnapakkumisel 55-70% teenuse hinnast töötasu ja tööjõumaksude fond. Ülejäänud hinnas on teisel kohal töödejuhataja töötasu, siis töötajate koolitusfond, puhastusvahendite ja tarvikute maksumus ja kõige lõpuks ärikasum. Staar Puhastus soovitab soojalt hinnapakkumisel küsida koristusfirmalt, millest koosneb täpsemalt hind, ja milline on nägemus pikaajaliseks koostööks? Loodame väga, et antud artikkel andis teile aimu, mis on hoolduskoristus, ning kui oluliseks peame pakkuda kvaliteetset koristusteenust. Staar Puhastus ootab väga uusi ning huvitavaid kliente, kellele puhtust luua! Täpsema info saamiseks kirjutage igal ajal myyk@staarpuhastus.ee !

Scroll to Top